1 września

Zaczął się nowy rok szkolny. W Sokołowie w roku 2004/2005 naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 1563 dzieci (SP1 – 699, SP2 – 356, SP4 – 508). W gimnazjach uczyć się będzie 1108 dzieci (Gim. nr 1 – 608, Gim. nr 2 – 500). Ogółem liczba dzieci zmniejszyła się w stosunku do roku 2003 o 92, a liczba oddziałów o trzy.