Wolne miejsca w ŚDP

Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, że posiada wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy (ul. Kosowska 83) dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dom ten jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym w którym osoby dotknięte chorobą odzyskują zdolność do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku. Zadaniem Domu jest udzielanie wsparcia społecznego poprzez różnego rodzaju terapię zajęciową dostosowaną do indywidualnych możliwości i umiejętności petentów.

Pod fachowym okiem terapeutów prowadzone są zajęcia plastyczne, komputerowe, kulinarne, krawieckie, tkackie, gospodarczo-techniczne, stolarskie. Ponadto prowadzona jest muzykoterapia biblioterapia, ergoterapia, silwoterapia. W ramach tej formy terapii organizowane są wycieczki, pikniki, różne wyjazdy poza miasto i inne imprezy rozrywkowe sportowe.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy są mile widziane. Szczególnych informacji w zakresie wolnych miejsc oraz prowadzenia terapii udziela Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy pod tel. 787-60-13.