Sokołów 70,86% TAK

W unijnym referendum oddano w Sokołowie 8934 ważne głosy, co stanowi 61,69% uprawnionych do głosowania (14482). 6331 Sokołowiaków (70,86%) powiedziało Unii TAK. Przeciwnych wejściu Polski do UE było 2603 mieszkańców naszego miasta (29,14%).

W obwodzie nr 9 w Szpitalu SP ZOZ oddano 37 głosów, w tym 21 (56,76%) na TAK i 16 (43,24%) na nie. Frekwencja w SP ZOZ wyniosła 43,24%.