Wyniki wyborów

W drugiej turze wyborów Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski zwyciężył, pełniący tę funkcję przez poprzednie cztery lata, Bogusław Karakula, zdobywając 67,8% ważnych głosów. Prezentujemy skrót protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z listą radnych nowej, piętnastoosobowej Rady Miejskiej.

WYBORY BURMISTRZA

W protokole z II tury wyborów Burmistrza Miasta sporządzonym 10 listopada 2002 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Sokołowie Podlaskim czytamy:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14 437

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 4 814

3. Oddano kart do głosowania 4 814 w tym:

1) kart nieważnych 0
2) kart ważnych 4 814

4. Głosów nieważnych oddano 73 w tym:

1) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 18
2) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 35

5. Głosów ważnych oddano 4 741

6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) KARAKULA BOGUSŁAW JAN zgłoszony przez KWW Bogusława Karakuli 3 214
2) WITKOWSKI WALDEMAR zgłoszony przez KWW „Sokołów ponad podziałami” 1 527

Komisja stwierdziła, że więcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na burmistrza KARAKULA BOGUSŁAW JAN zgłoszony przez KWW Bogusława Karakuli.

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ

1. KRZYSZTOF BŁOŃSKI, KWW Błoński – Skarżyński
2. JANUSZ BRZOZOWSKI, Sokołowskie Towarzystwo Społ.-Kulturalne
3. TERESA CZACZKOWSKA-WŁOGA, KWW „Sokołów ponad podziałami”
4. LUCJAN DZIECIĄTKO, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5. GRZEGORZ GACZYŃSKI, KWW Bogusława Karakuli
6. GRZEGORZ STEFAN KOBYLIŃSKI, KWW „Sokołów ponad podziałami”
7. KRYSTYNA MATYSIAK, Sokołowskie Towarzystwo Społ.-Kulturalne
8. GRZEGORZ PAWELEC, Wiek : 26, KWW Bogusława Karakuli
9. EWA RABEK, Sokołowskie Towarzystwo Społ.-Kulturalne
10. JAN ROSOCHACKI, KWW „Sokołów ponad podziałami”
11. KRZYSZTOF RYBAK, Komitet Wyborczy Wyborców „Rodzina i Prawo”
12. ALEXANDROS TOMASZ SIDIROPULOS, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
13. JACEK TOMASZ SZCZEKUTEK, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
14. TADEUSZ MAREK ZALEWSKI, KWW „Sokołów ponad podziałami”
15. RAFAŁ ZBIGNIEW ZUPKA, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP