Nagłówki

1. Mistrzostwa Szaradziarskie

W sobotę 24 lutego br. o godz. 11.00 Sokołowski Ośrodek Kultury organizuje 1. Mistrzostwa Szaradziarskie w Sokołowie Podlaskim.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 lutego 2024 r. drogą mailową: zgloszenia@sokolowskakultura.pl lub telefonicznie: 25 787 24 38.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Osobą do kontaktu, odpowiedzialną za realizację turnieju, jest animator SOK – Norbert Haftek.

Mistrzostwa Szaradziarskie to turniej, w którym uczestnicy rozwiązują zadania diagramowe, takie jak krzyżówki, logogryfy, szyfrogramy, pantropy itp., drobne formy szaradziarskie takie jak anagramy, kalambury, palindromy itp., oraz zadania rysunkowe, przede wszystkim różnego rodzaju rebusy. W turnieju może wziąć udział każdy, kto się do niego zgłosi. Startujący rywalizują ze sobą bez podziału na kategorie wiekowe, płciowe lub różne inne.

Każdy z uczestników turnieju otrzymuje broszurkę, zwykle 12- lub 16-stronicową z zadaniami. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie można otrzymać liczbę punków przypisanych zadaniu (im zadanie trudniejsze lub wymagające dłuższego czasu na rozwiązanie tym punktów jest więcej). W niektórych turniejach punkty zdobywa się za każdy wpisany wyraz. Wynik zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności rozwiązywania, ale także odpowiedniej strategii (wybór zadań, kolejność rozwiązywania).

Turniej składa się z jednej lub dwóch rund trwających zwykle od 60 do 90 minut.

Po zakończeniu każdej z rund zadania są zbierane i sprawdzane przez jury.

Wygrywa uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu decydują dodatkowe kryteria takie jak większa liczba rozwiązanych wyżej punktowanych zadań, czas oddania pracy lub dogrywka.

Turnieje szaradziarskie pozwalają spędzić czas w miłej atmosferze, porównać swoje umiejętności z innymi uczestnikami, poszerzać swoją wiedzę, poznać ciekawych i życzliwych ludzi, trenować swój umysł, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście wzrastającej liczby zachorowań na choroby demencyjne, a o czym zwykle na co dzień zapominamy.

REGULAMIN
I Mistrzostw Szaradziarskich Sokołowa Podlaskiego

 1. Turniej składa się z dwóch rund trwających po 75 minut, w których należy rozwiązać jak najwięcej zadań z zestawów, które otrzyma każdy z uczestników.
 2. W zadaniach diagramowych (krzyżówki, logogryfy, szyfrogramy, pantropy itp.) należy wypełnić wszystkie pola diagramu (-ów).
 3. W rebusach należy podać hasło końcowe. Rozbicie na człony może być pomocne przy ocenie rozwiązania nieautorskiego.
 4. W drobnych formach szaradziarskich (anagramy, kalambury, palindromy) należy podać ostateczne rozwiązanie.
 5. W niektórych zadaniach punktacja jest stopniowana. Każdy popełniony błąd (brak wpisanego słowa) oznacza punktację o stopień niższą.
 6. Błędy na skrzyżowaniach liczone są podwójnie.
 7. O kolejności wyników decydują następujące kryteria:
  I – uzyskanie większej liczby punktów z obu rund.
  II – większa liczba rozwiązanych zadań z wyższą punktacją
  III – czas oddania pracy (tylko wtedy, gdy cały zestaw jest rozwiązany prawidłowo).
  IV – dogrywka.
 8. Wszelkie wątpliwości (reklamacje) rozstrzyga jury turnieju.
 9. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek źródeł informacji: nośników elektronicznych,
  notatek, książek, sąsiadów.
 10. Opuszczenie sali przed upływem regulaminowego czasu (wyższa konieczność) może
  nastąpić po zdeponowaniu pracy u prowadzącego turniej.
 11. Należy wyłączyć lub przynajmniej wyciszyć telefony komórkowe i inne emitery dźwięk.
foto: - szaradziarskie