Ekopracownia w SP1

Zbiorowe zdjęcia na tle roll-upów z logotypami partnerów projektu.

Miasto Sokołów Podlaski wraz z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim zostały tegorocznymi  laureatami konkursu pn.: „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

27 września 2023 r. została podpisana umowa dotacji Nr 3649/23/EE/D na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Eko przedszkolak, Eko uczeń , Eko mieszkaniec” w SP1 Sokołów Podlaski pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miastem Sokołów Podlaski.

Uzyskana z WFOŚiGW kwota dofinansowania wyniesie 74 999 zł, co stanowić będzie 90% kosztów zadania, pozostała kwota to dofinansowanie Miasta Sokołów Podlaski.

Projekt Programu edukacyjnego pn.: „Eko przedszkolak, eko uczeń, eko mieszkaniec” przewiduje następujące etapy realizacji:

  1. Utworzenie Ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim, ul Polna 8 w Sokołowie Podlaskim.
  2. Organizację zajęć edukacyjnych w pracowni i w terenie związanych z celami ekopracowni.
  3. Przeprowadzenie zajęć terenowych polegających na budowie małych pojemnikowych ogrodów deszczowych na terenie każdej placówki biorącej udział w projekcie,
  4. Przeprowadzenie Konkursu ekologiczno – plastycznego dla wszystkich jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski.
foto:  - czek

W ramach realizacji ekopracowni przewidziano remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię. Następnie ekopracownia zostanie wyposażona w nowe meble, nowoczesny sprzęt multimedialny i różnorodne pomoce dydaktyczne, aby proces lekcyjny był ciekawszy i zwiększyła się aktywność uczniów stanowiąca niezbędny warunek gwarantujący pełne poznanie wiedzy, zrozumienie i przyswojenie jej oraz umiejętne wykorzystanie w życiu codziennym.

Ekopracownia zostanie wyposażona w sprzęt laboratoryjny, niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pracowni i przeprowadzania badań i eksperymentów.

Na wyposażeniu ekopracowni znajdą się również podstawowe pomoce dydaktyczne w celu skuteczności prowadzenia w niej zajęć tematycznych przewidzianych w ww. projekcie. Zaplanowano zakupienie następujących pomocy dydaktycznych:

  1. Modułowe pracownie przyrodnicze na licencji (WODA)
  2. Modułowe pracownie przyrodnicze na licencji (ENERGIA)
  3. Inne pomoce naukowe, sprzęt laboratoryjny, artykuły papier.

W ramach programu przewidziano także zajęcia terenowe i konkretne rzeczowe efekty z zajęć w formie wykonanych ogrodów deszczowych w 11 placówkach oświatowych. Zajęcia te związane będą z zatrzymywaniem wody deszczowej i obiegiem wody w przyrodzie. Każda palcówka oświatowa uczestnicząca w projekcie wykona jeden ogród deszczowy, z wykorzystaniem materiałów i roślin hydrofilnych. Zatrzymywanie części wody opadowej dłużej w obiegu jest niezmiernie ważne. Wody deszczowej spada za dużo w związku z coraz częstszymi anomaliami pogodowymi związanymi z postępującymi zmianami klimatu. Jej zatrzymaniu służą ogrody deszczowe. Ogrody deszczowe w pojemnikach przy przedszkolach i szkołach zatrzymywać będą wodę i zasilać nimi rośliny. W celu realizacji zajęć konieczny jest zakup materiałów roślinnych oraz budowlanych oraz transport tych materiałów. Zakupione zostaną specjalne rośliny akumulujące wodę opadową (hydrofilne).

Dodatkowo, realizacja projektu „Ekopracowni”, zbiega się w czasie wyjątkowym dla Miasta Sokołów Podlaski, tj. z obchodami 600-lecia nadania Miastu Sokołów Podlaski praw miejskich. Z związku z tym, zaplanowano zakup i instalację tabliczek informacyjnych z okazji 600-lecia Miasta, ulokowanych na każdej konstrukcji ogrodu deszczowego.

W ramach zadania przewidziano również Konkurs ekologiczno – plastyczny w ramach, którego zakupione zostaną nagrody konkursowe oraz wydrukowane dyplomy dla laureatów konkursu.

Nowoczesna ekopracownia niewątpliwie przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach i lepsze zrozumienie świata przyrody.

foto:  - logotypy 5