Przetarg: przebudowa targowiska przy ulicy Ząbkowskiej

Miasto Sokołów Podlaski, zs. przy ulicy Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa targowiska przy ulicy Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji”, opublikowanym w BZP w dniu 06 kwietnia 2023 roku pod 2023/BZP 00166650/01, informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9cfb3427-d43f-11ed-9355-06954b8c6cb9