I Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego Dla Klas VI „That seems easy”

Konkurs z języka angielskiego sp1

W dniu  18 maja 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim odbył się I POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VI. W konkursie „That seems easy” objętym patronatem Burmistrza Miasta rywalizowali uczniowie klas VI z sokołowskich szkół podstawowych.

Konkurs, poza sprawdzeniem wiedzy językowej ma na celu promowanie nauki języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów oraz motywowanie uczniów do rozwijania pasji.  Dzisiejsze spotkanie było również doskonałą okazją do integracji uczniów społeczności miasta przez wesołe zabawy językowe. Wszyscy uczestnicy reprezentowali imponujący poziom wiedzy a rywalizacja była bardzo wyrównana.

Najlepszymi okazali się:

  • I miejsce: Joanna Buczyńska (SP 2)
  • II miejsce Dawid Gnoiński  (SP1)
  • III miejsce Michał Wcisłak (SP2) 

Z ramienia organu prowadzącego odwiedził nas pan Krzysztof Dąbrowski, zastępca Burmistrza Miasta, który pogratulował zwycięzcom i ich opiekunom oraz wręczył nagrody.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Dziękujemy ich rodzicom i nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie dzieci oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Konkurs przygotowały panie Katarzyna Zalewska i Anna Nowotniak nauczyciele języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim.

Konkurs zrealizowany został w ramach programu grantowego Santader TO(działa)MY. Nagrody zakupiono m. in. w ramach otrzymanej dotacji.

Opracowanie: Anna Nowotniak
Fot./ M. Sadokierski