Sokołów w rankingu „Gazety Prawnej”

16 lipca 2008

W ogólnopolskim rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”, opublikowanym przez „Gazetę Prawną”, porównano osiągnięcia miast i gmin w pozyskiwaniu środków unijnych. Dane, pochodzące z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, uwzględniają umowy podpisane do końca 2007 roku.