Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

W dniu 28 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Zarządzeniem Nr 39/2017 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji poszczególnych zadań wraz z kwotami udzielonej dotacji wraz z zarządzeniem Burmistrza Miasta dostępne są pod adresem: http://bip.sokolowpodl.pl/Article/get/id,20412.html.