14. Powiatowy Przegląd Gry na Ligawkach

Artyści podczas gry

W czwartek, 18 grudnia, w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbył się 14. Powiatowy Przegląd Gry na Ligawkach.

Jak co roku w przeglądzie uczestniczyło ponad 20 muzyków ludowych, a prezentacje oceniała komisja artystyczna. Współorganizatorem przeglądu było Starostwo Powiatowe.