Budowa kanalizacji w ul. Piłsudskiego, Andersa i Orzeszkowej

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego, Andersa i Orzeszkowej w Sokołowie Podlaskim”. Inwestor: Miasto Sokołów Podlaski, wartość projektu: 265 911,20 PLN.

Finansowanie:

EFRR – 65 %

budżet państwa – 10 %

budżet miasta – 25 %

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego, Andersa i Orzeszkowej w Sokołowie Podlaskim została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.