Obwieszczenie Burmistrza Miasta

20 maja 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski o podjęciu przez Radę Miasta Sokołów Podlaski uchwały Nr XXX/180/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokołów Podlaski