Plan dyżurów OKW

21 października 2015

Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatur KBW