Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

0 Ratings
Screenshot

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015 – 2020