Informacja Burmistrza Miasta

2 grudnia 2016 0

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje i przypomina mieszkańcom miasta o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta nakłada na: właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli… Czytaj dalej Informacja Burmistrza Miasta

Obwieszczenie

8 marca 2016 0

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r poz.23) oraz z art. 54 ust. 2, art. 30, art. 39 ust. 1, pkt 2, 3,… Czytaj dalej Obwieszczenie

1 2 3 4 5 6 13