Zbieramy przeterminowane leki

29 grudnia 2009

Od 29 grudnia 2009 r. mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego mają możliwość bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków do utylizacji.

Zbiórka zużytego sprzętu AGD

7 grudnia 2009

W dniach od 7 do 18 grudnia odbywać się będzie na terenie Sokołowa Podlaskiego zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przez  ten czas mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego mogą bezpłatnie przekazać odpady elektryczne do utylizacji.

„Sprzątanie Świata 2009” zakończone

1 października 2009

W tym roku już po raz szesnasty pod ogólnopolskim hasłem „Pomagajmy ziemi – codziennie” odbyła się akcja „Sprzątanie świata 2009”, którą zaplanowano na 18-21 września.

Dofinansowanie utylizacji azbestu

13 lipca 2009

28 kwietnia 2009 r. miasto Sokołów Podlaski wystąpiło z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania, polegającego na wymianie pokryć dachowych z falistych płyt azbestowo-cementowych (eternit) w roku 2010.

Miejski program gospodarki odpadami

13 lipca 2009

Spełniając ustawowy obowiązek Urząd Miasta Sokołów Podlaski przygotował Projekt „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2009 – 2011, z perspektywą na lata 2012 – 2018”.

Sprzątanie Świata 2007

29 sierpnia 2007

Urząd Miasta Sokołów Podlaski, w porozumieniu z Fundacją „Nasza Ziemia”, organizuje XIV akcję „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja ogólnopolska zaplanowana jest na dni 14 – 17 września.

1 16 17 18 19 20