Sokołowska Rodzina 3+ i konkurs na logo programu

2 kwietnia 2013

Z inicjatywy Burmistrza Miasta podjęte zostały prace nad sokołowskim programem dla rodzin wielodzietnych. Obejmie on wszystkie rodziny z trojgiem lub więcej dzieci, niezależnie od ich statusu materialnego. Jest takich w naszym mieście około 150.

1 2 3