Przydatne strony i telefony

4 marca 2019 0

http://www.niebieskalinia.pl http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html https://obywatel.gov.pl/bezpieczenstwo/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie http://pomaranczowalinia.pl http://www.parpa.pl https://116111.pl Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 668-70-00 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002 Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka… Czytaj dalej Przydatne strony i telefony