Konto do wpłat na rzecz pomocy Ukrainie

8 marca 2022

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i przyszłe wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie na subkonto otwarte przez Miasto Sokołów Podlaski: 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033

1 2 3