Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu powietrza

Mazowsze Dla Czystego Powietrza - logo

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie pn. „Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Sokołów Podlaski” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie obejmuje zakup usługi czyszczenia na mokro dróg miejskich w Sokołowie Podlaskim na terenie obszarów zabudowanych.

Wartość zadania 147 000,00 zł, dotacja 110 250,00 zł.

foto:  - 25 lat mazowsze