Zapobieganie bezdomności zwierząt

"Mazowsze dla zwierząt" - logo

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski w 2024 roku” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dotyczy finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich (psów i kotów) oraz kotów wolno żyjących, we współpracy z wyznaczoną placówką weterynaryjną na terenie Sokołowa Podlaskiego.

Wartość zadania 39 600,00 zł, dotacja 19 800,00 zł.

foto:  - 25 lat mazowsze