Spotkanie z ratownikami medycznymi w MP3

Dzieci siedzą na podłodze, na przeciwko ratowników. Obaj panowie z pełnym wyposażeniem.

Gośćmi w naszym przedszkolu byli Ratownicy Medyczni ze Stacji Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim, Panowie Sylwester Kożuchowski i Krzysztof Izdebski. To było bardzo ważne spotkanie w którym udział wzięły wszystkie dzieci z naszego przedszkola.

Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanych Ratowników Medycznych było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca ratownika, wysłuchały informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Dowiedziały się w jaki sposób zgłaszać wypadek, jakie informacje podawać dyspozytorowi. Utrwaliły znajomość numerów alarmowych do pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji oraz numeru ogólnoeuropejskiego 112. Dowiedziały się jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz jak pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poznały podstawowe zabiegi resuscytacyjne, na miarę swoich możliwości ćwicząc na fantomie. Przedszkolaki wiedzą jak sprawdzić tętno i jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Podczas tego spotkania przedszkolaki nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia. Dziękujemy! To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja.