Segregacja to obowiązek, nie dobrowolność

Szanowni mieszkańcy Miasta, przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. Segregacja odpadów to obowiązek każdego mieszkańca oraz przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości czy branży, w której działa. 

Zgodnie z obowiązującym na terenie całego kraju Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów, tj. zasady „5 frakcji odpadów”:

Obrazek ilustrujący segregację odpadów: każda frakcja oznaczona kolorem odpowiedniego dla niej worka.

Przypominamy więc, że do selektywnego gromadzenia odpadów służą pojemniki i worki o następujących ujednoliconych kolorach:

  • Niebieski – z napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na papier i tekturę,
  • Żółty – z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  • Zielony – z napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na szkło,
  • Fioletowy – z napisem „POPIÓŁ” z przeznaczeniem na popiół,
  • Brązowy – z napisem „BIO” z przeznaczeniem na bioodpady, tj. kuchenne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  • Czarny – z napisem „ZMIESZANE” z przeznaczeniem na pozostałości po segregowaniu.