Remont ulicy Śniadeckich w Sokołowie Podlaskim

flaga i godło państwowe

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań polegających na remoncie dróg gminnych w wysokości: 902 300,00 zł (70%).

Wartość robót wynosi 1 290 000,00 zł.

Zakres robót obejmuje:

  • remont jezdni o długości 305 mb o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,00 m,
  • remont chodnika strona lewa o szerokości 1,50 m,
  • remont chodnika strona prawa o szerokości 1,50 -1,80 m,
  • remont kanalizacji deszczowej dn 300 wraz z przykanalikami,
  • remont zjazdów,
  • wymiana 8 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami.

Realizacja czerwiec 2024r.