Program „Opieka 75+” w 2024 roku

flaga i godło państwowe

W roku 2024 Miasto Sokołów Podlaski kontynuuje realizację rządowego programu Opieka 75+” współfinansowanego ze środków budżetu państwa.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

  • szacowana całkowita wartość programu – 159 485 zł.
  • wartość otrzymanego dofinansowania – 86 214 zł.

Program realizuje Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.