Podsumowanie innowacji logopedycznej – grupa Biedronki w MP3

Grupowe zdjęcie przedszkolaków z paniami. W tle dekoracja z napisem "Codzienna gimnastyka buzi i języka" i zdjęciami dzieci podczas ćwiczeń.

Umiejętność poprawnego mówienia jest szczególnie ważna. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym często zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy też może jest opóźniony lub zaburzony. Dlatego też, na potrzeby naszej placówki w okresie od października 2023r. do końca maja 2024r. w najmłodszej grupie przedszkolnej „Biedronki”, realizowana była innowacja logopedyczna pod hasłem „Codzienna gimnastyka buzi i języka”, prowadzona przez logopedę Panią Annę Gałecką.

Głównym celem innowacji logopedycznej było wczesne wykrycie, korygowanie i zapobieganie wadom wymowy oraz nieprawidłowości w budowie i pracy języka, warg, podniebienia, a także wspomaganie dzieci w osiągnięciu sukcesów na dalszych etapach rozwoju mowy i edukacji. Zajęcia były prowadzone systematycznie w formie grupowych ćwiczeń i zabaw raz w tygodniu w taki sposób, aby pobudzić aktywność, zainteresowania, spontaniczność dzieci oraz stymulować motywację wewnętrzną do aktywnego udziału w zajęciach. Przez tydzień od każdej środy do wtorku dzieci wykonywały każdego dnia te same 2 ćwiczenia na zajęciach logopedycznych z Panią Anią, na zajęciach z wychowawcami, a także z rodzicami w domu. W środę 5 czerwca 2024r. odbyło się oficjalne podsumowanie naszej innowacji, w którym uczestniczyła Pani Dyrektor, logopeda oraz wychowawcy. Na sali czekał na dzieci „mini egzamin”, przeprowadzony przez Panią Anię. Dzieci wykonały kilka ćwiczeń aparatu mowy, na podstawie których oceniono sprawność języka, warg, podniebienia tj. „buziaczki”, „chomik”, „kotek” i „konik”. Nasze maluchy świetnie poradziły sobie z tym zadaniem i z niezwykłym entuzjazmem wykonywały przygotowane ćwiczenia. Wielką frajdę sprawiło dzieciom szukanie siebie na zdjęciach, wykonanych podczas zajęć logopedycznych w trakcie wykonywanych ćwiczeń. Śmiechu było co nie miara, a uśmiech na twarzach naszych Biedronek mówił wszystko.

Na zakończenie Pani Dyrektor zacnie nagrodziła małe zuchy dyplomem za wytrwałą pracę i poczynione postępy. Nie zabrakło również medali dla mistrzyń i mistrzów sprytnego języka oraz smacznych nagród. Praca związana z innowacją z pewnością wzbogaciła nas o wiele nowych doświadczeń, a dzięki niej dzieci oraz rodzice poszerzyli swoją wiedzę logopedyczną i są bardziej świadomi potrzeby pracy nad właściwą wymową. Kierujemy wielkie podziękowania dla wszystkich RODZICÓW, którzy przyłączyli się do zabaw oraz ćwiczeń logopedycznych i pracowali przez kilka miesięcy ze swoimi dziećmi. Niezwykłe podziękowania kierujemy również do Pani Ani, która poprzez swoją pracę, pomagała dzieciom w pokonywaniu trudności związanych z mową i komunikacją, co jest kluczowe dla ich dalszego rozwoju edukacyjnego i społecznego. Dzieci wręczając specjalne podziękowanie Pani Ani pokazały jak bardzo cenią jej pracę, cierpliwość, wiedzę i umiejętności, a także jak ważne są dla nich jej starania. Niech ładna mowa dzieci będzie dla nas wszystkich najlepszą wdzięcznością za poświęcony im czas.