Olimpiada sportowa w MP3

Dwie grupy przedszkolaków podczas przeciągania liny. W tle budynek przedszkola.

W naszym przedszkolu zorganizowana została olimpiada sportowa, która była podsumowaniem projektu „Dyscypliny sportowe poznajemy, jak codziennie ćwiczyć i żyć zdrowo dobrze wiemy”. W olimpiadzie udział wzięły dzieci 6 – letnie.

W tym dniu na przedszkolaków czekała moc sportowych wyzwań i atrakcji. Na początku dzieci złożyły symboliczne przyrzeczenie dotyczące zasad fair play. Następnie, po krótkiej rozgrzewce, przedszkolaki przystąpiły do realizacji w przygotowanych konkurencjach, wśród których były: przeciąganie liny, rzuty do celu, podawanie piłki w rzędach różnymi sposobami, tor przeszkód, przekładanie obręczy. Na zakończenie, po wykonaniu wszystkich sportowych zadań dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

text i foto: MP3