Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli miejskich

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów dwóch publicznych szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim – nr 1 i nr 3 oraz na stanowiska dyrektorów czterech przedszkoli miejskich — nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5.

Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów na stanowiska dyrektorów oraz informacje o sposobie i terminie składania ofert określa ogłoszenie stanowiące załącznik do zarządzenia: