IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2024r., poz. 609), zwołuję na dzień 11 czerwca 2024r. (wtorek) na godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną IV Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Daniel Krakowski