IV edycja miejskiej gry terenowej

wspólne zdjęcie nagrodzonych z Karolem Krakowskim i panią burmistrz

6 czerwca 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 zorganizowała IV edycję Miejskiej Gry Terenowej „Moje Miasto – Sokołów Podlaski”. Grę patronatem objęła i nagrody ufundowała Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego Iwona Kublik.

W tym roku głównym celem gry było uczczenie 600 – lecia Sokołowa Podlaskiego, ale też poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii naszego miasta, pokazanie jego wielokulturowości, kształtowanie tożsamości uczniów poprzez identyfikację z miejscem pochodzenia i zamieszkania – „Małą Ojczyzną”.

Do udziału w grze zaproszone zostały pięcioosobowe drużyny ze wszystkich sokołowskich szkół podstawowych. Na poszczególnych punktach uczniowie musieli wykazać się umiejętnością współpracy, kreatywnością, wiedzą dotyczącą historii, zabytków, osób związanych z Sokołowem Podlaskim. Niektóre zadania wymagały znacznej sprawności fizycznej.
Finał gry odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście – Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego Iwona Kublik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sokołów Podlaski Robert Doliński, dyrektorzy sokołowskich szkół.

Pani Burmistrz Iwona Kublik oraz Pani Dyrektor SP6 Grażyna Murawska pogratulowały zwycięzcom i wręczyły nagrody wszystkim uczestnikom gry.

Organizatorzy dziękują wszystkim za uczestnictwo w grze i dobrą zabawę.

Maria Bielińska