Aktywny Orlik przy SP4

foto: logo programu Aktywna Szkoła - as aktywna szkola

Miasto Sokołów Podlaski na terenie kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik, zlokalizowanego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kupientyńskiej 15 na terenie Publicznej Szkoły Nr 4 realizuje zadanie pn. „Aktywny Orlik – wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych obiektach sportowych”, w ramach Programu „Aktywna Szkoła” Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowanej przez Fundację Orły Sportu.