Wielki sukces ucznia Czwórki Bartosza Borowego!

Chór śpiewający na tle grafiki promocyjnej konkursu.

20 maja 2024 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyło się podsumowanie etapu ponadwojewódzkiego XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”, połączone z wręczeniem laureatom i finalistom zaświadczeń oraz dyplomów.

Uczniowie biorący udział w Konkursie musieli wykazać się:

  • wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1768–1864;
  • wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1768–1864, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.

Z wielką dumą chcielibyśmy poinformować, że uczeń klasy 8 a naszej szkoły Bartosz Borowy uzyskał tytuł LAUREATA tego konkursu jako jedyny nie tylko z Sokołowa Podlaskiego, ale jedyny z terenu podległego siedleckiej delegaturze Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Bartek z rąk Mazowieckiej Kurator Oświaty p. Wioletty Krzyżanowskiej otrzymał dyplom laureata konkursu oraz zaświadczenie potwierdzające uzyskany wynik – 89% poprawnych odpowiedzi na etapie ponadwojewódzkim konkursu. Ponadto Bartek zakwalifikował się jako jeden z 14 uczestników konkursu z województwa mazowieckiego do Zawodów laureatów – Gali Finałowej XXIX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność.”

Zawody laureatów – Gala Finałowa odbędą się w Warszawie w dniach 4-6 czerwca 2024 r.

Jest to już kolejny sukces Bartka w konkursach historycznych w tym roku szkolnym. W lutym zajął on II miejsce w rejonowym konkursie historycznym „Powstanie styczniowe przykładem patriotycznej postawy Polaków” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, a w kwietniu I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Sokołowie Podlaskim zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Sokołowie Podlaskim.

Serdecznie gratulujemy Bartkowi i życzymy dalszych sukcesów!