Legenda o Sokołowie w Leśnej Krainie

Zbiorowe zdjęcie przedszkolaków z Panem Maciejem Wójcickim. Dzieci trzymają flagę z herbem miasta.

„Było to w czasach, kiedy Podlasie porastały gęste bory…” – tak zaczyna się legenda o powstaniu już 600-letniego grodu, miasta Sokołów Podlaski.

17 maja, na „zielonej” scenie Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina doszło do magicznego spotkania. W czasy zamierzchłe i odległe jak historia powstania grodu Sokołów, przeniósł dzieci Pan Maciej Wójcicki, z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Sokołów. Pan Maciej, pod konarami starych lip, uroczyście odczytał legendę o Witoldzie i pięknym sokole i o tym jak Sokołów miejskie prawa otrzymał.

Spotkanie zorganizowane zostało z okazji 600-lecia powstania miasta oraz 100-lecia powstania Lasów Państwowych. Bardzo dziękujemy Panu Maciejowi i Nadleśnictwu Sokołów za piękne przedstawienie historii miasta Sokołów Podlaski i Podlasia.