Przyłączenie do sieci gazowej: Kosowska, Wesoła, Miła, Łowiecka, Myśliwska, Żytnia

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski i radny Marek Krysiak informują  o możliwości składania wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej mieszkańców ulic: Kosowska, Wesoła, Miła, Łowiecka Myśliwska, Żytnia.

Przyłączenie do sieci gazowej odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości.

Wniosek o warunki przyłączenia (link do wniosku niżej) wraz z kopią mapy, określającej numer działki, na której znajduje się nieruchomość, można przesłać elektronicznie na portalu przyłączeniowym https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage , pocztą albo złożyć bezpośrednio w Placówce PSG w Sokołowie Podlaskim, ul. Fabryczna 1 lub Gazownia w Siedlcach, ul. Garwolińska 88.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub informacji o możliwości przyłączenia do sieci gazowej jest bezpłatne.

mapka z zaznaczonymi na czerwono ulicami, których dotyczy możliwość składania wniosku