Program „Posiłek w szkole i w domu”

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest wieloletnim rządowym programem ustanowionym na lata 2019–2023 współfinansowanym ze środków budżetu państwa.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W roku 2023 miasto Sokołów Podlaski realizuje program w ramach wyodrębnionych modułów:

  1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
  2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
  • szacowana całkowita wartość modułów – 340 000 zł.
  • wartość otrzymanego dofinansowania – 201 600 zł.