Pożegnanie Zbigniewa Seroczyńskiego

Zbigniew Seroczyński

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Zbigniewa Seroczyńskiego, znanego sokołowianina, jednego z liderów przedsiębiorczości w naszym mieście, a przede wszystkim dobrego człowieka i przyjaciela.

Był niezwykle pracowity, kreatywny i zaangażowany, wnosząc swoją pracą istotny wkład w rozwój naszego miasta. Jego firma to jeden z liderów branży spożywczej w regionie, a przy tym ważny partner dla wielu lokalnych organizacji i instytucji. Na zawsze zapamiętamy Zbigniewa jako osobą życzliwą, hojną i skromną, która chętnie służyła pomocą i radą. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla nas wszystkich.

W imieniu własnym i mieszkańców naszego miasta składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim Zmarłego. Niech spoczywa w pokoju.

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula