Podpisano umowy na dotacje z budżetu województwa

sygnatariusze umów na ściance z symbolicznymi czekami

19 maja 2023 r. w Kosowie Lackim odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W imieniu Miasta umowę podpisali Zastępca Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski – Krzysztof Dąbrowski oraz Skarbnik Miasta – Elżbieta Hermanowicz. 

Umowę na realizację zadania podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego, pani Elżbieta Lanc i pani Janina Ewa Orzełowska.

Na zdjęciu moment podpisywania umowy.


Miasto otrzyma 2.400.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacja części nieużytkowego poddasza”, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dzięki programowi Mazowsze dla czystego powietrza 2023” Miasto otrzyma z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 99.960,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Sokołów Podlaski”.

Miasto otrzyma również dotację w wysokości 17.750,00 zł na realizację projektu pn. „Dotacja schroniska dla zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski” na zakup kojców i mat dezynfekcyjnych dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”. Dodatkowo otrzymamy również 200.000,00 na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim – Etap II”. Zadanie realizowane jest w ramach środków Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.