Piosenki z Bajek – Przedszkolne Show w MP3

grupowe zdjęcie uczestników na scenie

W naszym przedszkolu odbył się międzyprzedszkolny konkurs „Piosenki z bajek – przedszkolne show”. Celem konkursu była popularyzacja piosenki bajkowej, wychowanie, nauka i zabawa przez śpiew i muzykę, promocja pracy i osiągnięć przedszkola w dziedzinie muzyki oraz integracja środowisk przedszkolnych.

W konkursie udział wzięło 15 dzieci z 5 placówek oświatowych z naszego miasta: z oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski, z MP 2, z MP 3, z MP 4 Leśna Kraina oraz z MP5 im. Kubusia Puchatka. Prezentacje oceniło Jury w składzie: wokalistka, nauczycielka języków obcych, śpiewu i rytmiki, organistka pani Anna Maria Maliszewska, wokalistka, logopeda, nauczycielka śpiewu i rytmiki pani Gabriela Pliszka-Kraska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Lesiuk oraz zastępca przewodniczącej pani Ewa Jaczewska. Mali artyści otrzymywali mocne oklaski również od gości wśród których byli dyrektorzy przedszkoli i żłobka miejskiego. Podczas konkursu usłyszeliśmy takie utwory jak: „Pszczółka Maja”, „Jaś i Małgosia”, Vaiana – Skarb oceanu”, „Mam tę moc”, „Kilku kumpli weź”. Jury oceniając występy brało pod uwagę dobór repertuaru, walory głosowe, muzykalność, choreografię, dobór rekwizytów, stroje oraz ogólny wyraz artystyczny. Przewodnicząca Jury pani Anna Maria Maliszewska podsumowując wystąpienia i podając werdykt wyraziła zachwyt komisji. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem choreografii, interpretacji utworów, dykcji, rytmu tańca, efektów specjalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a dyrektorzy przedszkoli pamiątkowe statuetki. Konkurs zakończył się pamiątkowym zdjęciem i poczęstunkiem. Dzieci reprezentujące nasze przedszkole zajęły pierwsze miejsce.