Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów czterech publicznych szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim – nr 1, nr 2, nr 4 i nr 6.

Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów na stanowiska dyrektorów oraz informacje o sposobie i terminie składania ofert określa ogłoszenie stanowiące załącznik do zarządzenia: