Dzień Nowych Technologii w Edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 2

dziewczynki rysujące za pomocą długopisów 3D

Dzień Nowych Technologii to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nowe technologie dla dzieci i nauczycieli z Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sokołowie Podlaskim nie są obce. Przedszkolaki co dzień mają do czynienia z kodowaniem i programowaniem, mikroskopami czy tablicą interaktywną. Dzięki nowym technologiom i pomocom dydaktycznym – takim jak zestaw eksperta MODI, tablet, ozobot, mikroskop USB czy też robot DOC, zajęcia dydaktyczne są nowoczesne i dużo ciekawsze, dają więcej możliwości na wzbogacenie procesu dydaktycznego. Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne nauczyciele wyzwalają wszechstronną aktywność dzieci, pobudzają ich zainteresowania, wpierają twórczą postawę oraz wspomagają ich rozwój.

W Dniu Nowych Technologii 2023, przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dydaktycznych. Dzieci korzystały z klocków Lego Education Coding Express, modułowego zestawu Modi Expert Kit, obserwowały preparaty przy użyciu mikroskopu cyfrowego, wykorzystywały tablicę interaktywną, jak również programowały robota DOC. Ponadto z użyciem tabletów oraz aplikacji edukacyjnych rozwiązywały zagadki z kodami AR, układały puzzlowe zakodowane trasy dla robotów edukacyjnych ozobot, a także skorzystały z drona i aparatów fotograficznych podczas zajęć przyrodniczych w plenerze. Przy użyciu nowoczesnych długopisów 3D stworzyły piękną rafę koralową. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowych technologii dały dzieciom dużo pozytywnych wrażeń oraz ogromną satysfakcję z działań, jakie podejmowały.

Miejskie Przedszkole Nr 2