Drzewo w sztuce symbolem dziedzictwa

W środę 10 maja br. Słuchacze Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali wykład Doroty Pikuli, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach pt. “Drzewo w sztuce symbolem dziedzictwa”.

Podczas wykładu studenci SUTW mieli okazję dowiedzieć się, jak na przestrzeni wieków artyści różnych kultur wykorzystywali motyw drzewa jako symbol wielkości, trwałości i nieprzemijalności.

Drzewo to także motyw kulturowy, w sztuce jako drzewo krzyża symbolizuje nieśmiertelność. Możemy również rozpatrywać sens drzewa i jego korzeni w życiu człowieka jako ciągłość pokoleniową, natomiast w kulturze jako symbol dziedzictwa narodowego.