Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium składając wnioski do Stowarzyszenia SPES.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy kierowany do rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwoścido pokonania trudności.

Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

  • Opiekuje się dzieckiem, które nie skończyło 25 roku życia, znajdującym się w ciężkim stanie klinicznym tzn. wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych
  • Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
  • Jest gotowa na podejmowanie działania w celu poprawy sytuacji rodziny

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin. Jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane podstawowe świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych  w ten sposób środków decyduje rodzina. Przyznana dodatkowa pomoc w formie, np. likwidacji barier architektonicznych, remontów mieszkań wymaga od rodziny dokumentowania i rozliczania wydatków.

Wnioski są przyjmowane do dnia 7 maja 2023 roku
Wszystkie informacje oraz przekierowanie do formularza wniosku znajdują się na stronie:

https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom/informacje-szczegolowe-i-skladanie-wniosku

Stowarzyszenie SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1,5%KRS: 00000 14574

Katowice ul. Kościuszki 46/3

www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl