Kongres Kultury Chrześcijańskiej

na zdjęciu prelegenci kongresu

Po raz pierwszy w historii diecezji drohiczyńskiej miał miejsce Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Został zorganizowany w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego.

W sobotę 21 kwietnia 2023 r. do Drohiczyna przybyli zaproszeni goście, którzy tworzą świat kultury na terenie diecezji drohiczyńskiej. Nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa na czele z bp. Piotrem Sawczukiem oraz bp. Antonim Dydyczem, władz parlamentarnych na czele z senator Marią Koc, władz samorządowych, domów kultury, bibliotek oraz władz oświatowych. Obecni byli również alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, siostry zakonne, młodzieży szkolna oraz wielu miłośników kultury.

Kongres stanowiły wystąpienia zaproszony gości zakończone czasem na dyskusję. Spotkanie animował Marcin Celiński – dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Słowo powitania skierował bp Piotr Sawczuk, który objął całe przedsięwzięcie patronatem honorowym. Rozpoczynając kongres przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który podkreślał, że kultura jest tworzona przez człowieka, ale kultura też tworzy człowieka. Zwrócił również uwagę na fakt, że burzliwe dzieje naszej Ojczyzny, jak chociażby zabory, nie stanęły na przeszkodzie, by kultura polska owocnie się rozwijała.

Senator Maria Koc podkreśliła, że kultura Podlasia oparta jest na ponadczasowych wartościach. Ważnym zadaniem jest ich przekazanie młodym ludziom, aby uznali je za własne i podali dalej. Podziękowała przybyłym prelegentom za przyjęcie zaproszenia i przybycie do Drohiczyna.

Ks. prof. Witold Kawecki zaprezentował temat “Czym jest kultura dla człowieka?”

Kolejny prelegent dr hab. Rafał Wiśniewki przedstawił zagadnienie “Wszystko tak samo, a jednak inaczej – kilka uwag nie tylko o wartościach autotelicznych”.

“Wiara a tożsamość na przykładzie Podlasia” – to temat wystąpienia dr. Tadeusza Krawczaka.

Zakończenie stanowiło wystąpienie Iwony Górskiej oraz dr. Grzegorza Ryżewskiego, którzy przybliżyli temat “Z dziejów chrześcijaństwa na Podlasiu Nadbużańskim”.

Biskup Piotr Sawczuk wyraził radość ze spotkania oraz nadzieję, że zaprezentowane treści zaowocują w życiu uczestników, w sposobie postrzegania przez nich rzeczywistości, w osobistych przemyśleniach oraz pobudzą do twórczego podejścia do kultury. Podziękował prelegentom oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kongresu. Spotkanie zakończył wspólny posiłek.

Organizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego wraz z kongresem było Stowarzyszenie Podlaskie Dziedzictwo Kultury przy współudziale diecezji drohiczyńskiej oraz burmistrza Drohiczyna. Partnerem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz jego Marszałek Artur Kosicki, który również objął kongres patronatem honorowym.

tekst, zdjęcia, opracowanie materiałów video – ks. Marcin Gołębiewski