Inauguracja obchodów 600-lecia

W czwartek 20 kwietnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyła się wspaniała uroczystość. Zostały zainaugurowane obchody 600-lecia Sokołowa Podlaskiego.

Obchody rozpoczęła Msza Św. za Ojczyznę w kościele p.w. Św. Jana Bosco, po której goście, wśród nich przedstawiciele naszych miast partnerskich, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Czynu Niepodległościowego.

Uroczystą, historyczną, Sesję Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim rozpoczął występ ZPiT „Sokołowianie”. Następnie Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula przywitał zaproszonych Gości a Przewodniczący Waldemar Hardej otworzył uroczystą Sesję Rady Miejskiej. Zasadniczym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Sokołów Podlaski.

W programie sesji znalazł się także wykład dr Grzegorza Ryżewskiego na temat 600 lat historii Miasta Sokołów Podlaski, poprzedzony wstępem p. Iwony Górskiej, dyrektor Oddziału Terenowego w Białymstoku Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Po życzeniach i gratulacjach Gości na scenie pojawił się ponownie ZPiT „Sokołowianie”.

Uroczystość rozpoczęła dwuletnie świętowanie nadania praw miejskich miastu Sokołów Podlaski.