XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2023r (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego – Park Przemysłowy Sokołów Podlaski.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sokołowie Podlaskim w roku 2022.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim dotycząca bezpieczeństwa w Sokołowie Podlaskim w roku 2022.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2023.
 10. Projekt uchwały RM w spr. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2027r.
 12. Sprawozdania Komisji RM z działalności w 2022r.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji.