Nagłówki

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim ogłosiła nabór na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat na bezpłatną edukację muzyczną w następujących specjalnościach: akordeon, trąbka, fortepian, gitara, skrzypce, flet, klarnet, saksofon. Nauka trwa 4 lub 6 lat (w zależności od wieku dziecka).

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w budynku szkoły w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej 3.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz aktualny wzór wniosku o przyjęcie kandydata na rok szkolny 2023/2024 dostępne są na stronie internetowej www.szkolaoginskiego.pl w zakładce Rekrutacja.

Wnioski należy składać w terminie do 28 kwietnia 2023 r. O przyjęciu kandydata decyduje wynik uzyskany podczas badania przydatności, które odbędzie się w terminie 19-20 maja 2023 r.