Podsumowanie akcji Góra Grosza w MP3

Dzieci na scenie, trzymające kartony z literami, układającymi się w napis "GÓRA GROSZA"

Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo „Nasz Dom”. Akcja rozpoczęła się 1 listopada 2022 roku i trwała do 28 lutego 2023 roku. W tym czasie na szatni przedszkolnej stała skarbonka, do której można było wrzucać „grosiki”.

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Podczas akcji udało się zebrać kwotę w wysokości 82 zł 39gr. 3 marca 2023 roku odbyło się w naszym przedszkolu podsumowanie XXIII edycji akcji „Góra Grosza”. Pani Katarzyna Żebrowska – organizatorka akcji w przedszkolu odczytała protokół zbiórki oraz serdecznie podziękowała wszystkim dzieciom, rodzicom oraz pracownikom przedszkola za aktywny udział w akcji wręczając podziękowania dla każdej grupy na ręce przedstawiciela. Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na los osieroconych dzieci.

Za zaangażowanie i każdy grosik bardzo dziękujemy!