Konferencja „Praktyczne wykorzystanie laboratorium przyszłości w szkole” w SP1

logo programy "Laboratoria przyszłości"

10 marca 23 w SP1 odbędzie się konferencja „Praktyczne wykorzystanie laboratorium przyszłości w szkole”.

Uczestnikami będą nauczyciele informatyki i dyrektorzy szkół całego dawnego województwa siedleckiego. Gośćmi Konferencji będą władze Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodka Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Fundacji Edu-tech. Zaproszenie otrzymał p. Burmistrz naszego Miasta oraz parlamentarzyści.