Dostępne Miasto Sokołów Podlaski

Miasto Sokołów Podlaski realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępne Miasto Sokołów Podlaski”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych w budynku Urzędu Miasta. Wartość grantu: 250 000,00 PLN